Mayor, Councillors and Committees

Nunthorpe parish council meeting minutes

May 2017 - April 2018

 

Agenda

Minutes

6 December 2017 - agenda  
1 November 2017 - agenda  
4 October 2017 - agenda  
6 September 2017 - agenda  
15 May 2017 - AGM agenda  
15 May 2017 - agenda  

May 2016 - April 2017

 

Agenda

Minutes

17 April 2017 - agenda  
1 March 2017 - agenda  
1 February 2017 - agenda  
4 January 2017 - agenda  
16 December 2016 - agenda  
2 November 2016 - agenda  
  16 October 2016 - minutes

7 September 2016 - agenda

7 September 2016 - minutes

6 July 2016 - agenda

6 July 2016 - minutes

16 June 2016 - agenda

16 June 2016 - annual meeting of the parish - minutes

16 June 2016 - AGM - minutes

16 June 2016 - minutes

16 May 2016 - AGM - agenda

16 May 2016 - agenda

16 May 2016 - minutes

May 2015 - April 2016 

 

Agenda Minutes
  16 April 2016 - minutes
6 April 2016 - agenda  
2 March 2016 - agenda 2 March 2016 - minutes
3 February 2016 - agenda 3 February 2016 - minutes
6 January 2016 - agenda 6 January 2016 - minutes
14 December 2016 - agenda  
7 December 2015 - agenda  
4 November 2015 - agenda  
7 October 2015 - agenda 7 October 2015 - minutes
  14 September 2015 - minutes
  2 September 2015 - minutes
24 June 2015 - agenda  
15 June 2015 - agenda  
  26 May 2015 - minutes
13 May 2015 - agenda

13 May 2015 - minutes

13 May 2015 - AGM - minutes

May 2014 - April 2015

 

Agenda Minutes
15 July 2014 - agenda 15 July 2014 - minutes
2 July 2014 - agenda 2 July 2014 - minutes
17 June 2014 - Planning-EGM - agenda

17 June 2014 - Planning Committee minutes

17 June 2014 - minutes

4 June 2014 - agenda 4 June 2014 - minutes
20 May 2014 - agenda 20 May 2014 - minutes
05 August 2014 - agenda 5 August 2014 - minutes
19 August 2014 - agenda 19 August 2014 - minutes
3 September 2014 - agenda 3 September 2014 - minutes
16 September 2014 - agenda 16 September 2014 - minutes
14 October 2014 - agenda 14 October 2014 - minutes
5 November 2014 - agenda 5 November 2014 - minutes
18 November 2014 - agenda 18 November 2014 - minutes
03 December 2014 - agenda 3 December 2014 - minutes
16 December 2014 - agenda 16 December 2014 - minutes
7 January 2015 - agenda 7 January 2015 - minutes
20 January 2015 - agenda 20 January 2015 - minutes
4 February 2015 - agenda 4 February 2015 - minutes
17 February 2015 - agenda  
4 March 2015 - agenda 4 March 2015 - minutes
17 March 2015 - agenda 17 March 2015 - minutes
1 April 2015 - agenda 1 April 2015 - minutes
14 April 2015 - agenda 14 April 2015 - minutes

May 2013 - April 2014

 

Agenda Minutes
  22 April 2014 - minutes
16 April 2014 - agenda  
15 April 2014 - agenda 15 April 2014 - minutes
2 April 2014 - agenda 2 April 2014 - minutes
Agenda 18 March 2014 18 March 2014 - minutes
Agenda 5 March 2014.pdf 5 March 2014 - minutes
5 February 2014 - agenda 5 February 2014 - minutes
8 January 2014 - agenda 8 January 2014 - minutes
4 December 2013 - agenda 4 December 2013 - minutes
6 November 2013 - agenda 6 November 2013 - minutes
2 October 2013 - agenda 2 October 2013 - minutes
3 September 2013 - agenda 3 September 2013 - minutes
23 August 2013 - agenda 23 Aug 2013 - minutes
6 August 2013 - agenda

6 Aug 2013 - minutes

2 July 2013 - agenda 2 July 2013 - minutes
5 June 2013 - agenda 5 June 2013 - minutes

1 May 2013 - agenda

1 May 2013 - minutes